Rozmetadla chlévské mrvy RUR-60, RA-80, RA-100, RA-140